Water

Sloten en vijver

We wonen nat. De weg waaraan we wonen is de dijk van de Oude Rijn. De levenstuin is aan alle kanten omringd door water. Toen we hier kwamen wonen hebben we de sloot aan de noordkant, voor het tuinhuis, laten uitdiepen en vergroten tot een vijver. De grond die daar uit kwam is verspreid over het land wat nu de levenstuin is en een deel is als een 'wal' aan de zuidkant, langs de weg gebracht. Op die wal hebben we zaailingen van elzen gepoot. Dat was zo'n 15 jaar geleden, het zijn inmiddels al heuze bomen geworden, enkelen zijn door gegaan. Die wal is een ideale plek om takken op te gooien. Door de takken heen groeien heel veel brandnetels en langs de sloot staat riet. In en op de houtwal leeft en broedt van alles. 

Aan de sloot aan de westkant hebben we wilgen gepoot die ondertussen knotwilgen zijn geworden. Je ziet dat de wilgen grond vasthouden die anders in de sloot zou verdwijnen. Ook zitten er veel vogels in. Deze sloot is breed. Aan de overkant lopen de kippen en schapen van de buurman.  

De sloot langs het huis gaat over in de vijver. Over de sloot ligt een dam, de toegang tot de levenstuin. In deze sloot hadden we jarenlang een zwanennest. Drie jaar geleden vond ik een dode zwaan achter het huis, terwijl er net jongen waren. Het jaar daarop kwamen er wel weer twee zwanen snuffelen bij de plek van het nest, maar ze hebben er geen eieren gelegd. Wel zijn er veel waterhoentjes en meerkoetjes die in het riet hun nest bouwen. 

In de vijver groeien waterlelies. Ook hier veel riet. In het voorjaar en in de zomer zitten er veel kikkers. 

We kunnen de waterstand in de sloten en vijver een beetje beïnvloeden door water in te laten vanuit de Oude Rijn

Water voor de planten

Het regenwater wat op de kas valt ,komt in twee grote regentonnen. Daar geef ik de planten in de kas water mee. Als dat niet genoeg is, nemen we water uit de sloot. Omdat de kleigrond veel vocht vasthoudt en er water rondom is, is het niet heel gauw te droog. 

Blubber

De tuin ligt iets lager dan het huis. Het paadje naar de tuin veranderde met een beetje regen al gauw in een modderpoel. Daarom hebben we dat voor de levenstuin laten ophogen en is het bekleed met grastegels. Wim kan  Nu ik dit schrijf, april 2023, begint het ingezaaide gras voorzichtig op te komen. Van de zomer is het vast weer mooi groen.

De eigenschap van kleigrond is dat het bij regen even duurt voordat het water wordt geabsorbeerd. Op blote voeten door de natte tuin geeft een weldadige moddermassage. Zin in?